Przejdź do treści
ChordaLogoSmall

Zasady sprzedaży

Zasady Sprzedaży
 1. Poniższe zasady sprzedaży są zbiorem reguł jakimi sie kieruje Firma Chorda Dariusz Siwiński z siedzibą w Opolu przy ul. Trzmielinowej 4, zwanej dalej Chorda.
 2. Zamawiającym może być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 roku, nr 173, poz. 1807).
 3. Dane zawarte na stronach internetowych Chorda stanowią jedynie zaproszenie do współpracy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie mogą być uznane za ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 4. Przed pierwszym zamówieniem należy wysłać w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@chorda.pl dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, należy również podać kontaktowy adres e-mail (jeżeli jest różny od tego z którego wysłane są informacje).
 5. Złożenie zamówienia oznacza zgodę z obowiązującymi warunkami sprzedaży.
 6. Dopuszcza się jedynie formę pisemną zamówienia w postaci listu e-mail wysłanego na adres: biuro@chorda.pl, bądź na któryś z imiennych adresów e-mail pracowników firmy Chorda. Zamówienia telefoniczne będą potwierdzane drogą email przez pracownika firmy Chorda.
 7. W wysłanym zamówieniu należy podać: nazwę firmy, NIP, adres dostawy (jeżeli różny od adresu firmy), oczekiwany czas dostawy, sposób płatności. Należy wyspecyfikować dokładnie zamawiany towar, podać typ nawozu, pojemność opakowania, zamawianą ilość. W celu przyspieszenia realizacji zamówienia zalecamy skorzystać z naszego arkusza zamówień.
 8. Dopuszcza się następujące metody płatności: przedpłata w postaci przelewu na konto bankowe firmy, płatność gotówką kurierowi.
 9. Firmy chcące uzyskać kredyt kupiecki, powinny przed złożeniem wniosku o taki, uzyskać w poprzedzającym kwartale obrót z firmą Chorda na poziomie min. 1000 zł w minimum trzech zamówieniach. Powinny również dostarczyć dokumenty rejestrowe firmy. Chorda zastrzega sobie prawo weryfikacji takiego podmiotu, pod katem wiarygodności finansowej.
 10. Wysokość kredytu kupieckiego jest ustalana indywidualnie. W przypadku wyczerpania się kredytu, bądź przekroczenia terminu płatności Faktury Vat, dostawy towarów zostaną wstrzymane do czasu uregulowania należności.
 11. Za datę uregulowania należności, uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe firmy Chorda.
 12. Do czasu zapłaty całej kwoty określonej w fakturze Vat bądź fakturze Pro-forma, towar pozostaje własnością firmy Chorda.
 13. W przypadku realizacji zamówienia z opcją płatności w postaci przedpłaty, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, oraz jego wysyłką, zostanie wystawiona i wysłana na kontaktowy adres e-mail f-ra pro-forma zawierająca wszystkie ustalone koszty, na podstawie której należy wpłacić pieniądze na wskazane w niej konto bankowe firmy Chorda.
 14. Realizacja i wysyłka zamówienia nastąpi najpóźniej do trzeciego dnia roboczego po pisemnym potwierdzeniu zamówienia, oraz po zaksięgowaniu wpływu w przypadku przedpłaty na konto bankowe.
 15. Jeżeli nie ustalono inaczej, wysyłka dokonywana jest przy pomocy firmy kurierskiej, której koszty są wskazane w fakturze. Firma Chorda nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy firmy kurierskiej.
 16. Wysyłany towar jest pakowany w kartonowe pudła i oklejony zabezpieczającą taśmą pakową. Jeżeli przesyłka dotarła w formie budzącej zastrzeżenia co do jej kompletności oraz uszkodzeń mechanicznych opakowania, należy paczkę otworzyć przy kurierze i jeżeli jest to konieczne spisać protokół szkody, bez tego dokumentu ewentualne postępowanie reklamacyjne może być utrudnione.
 17. Integralną części Zasad Sprzedaży są również Ogólne Warunki Gwarancji umieszczone także na stronach firmy Chorda.
 18. Powyższe zasady wchodzą w życie w momencie opublikowania ich na stronach internetowych firmy Chorda.